Październik 22, 2021, 20:58:38 pm

Autor Wątek: Regulamin Forum DiD - 24.05.2018  (Przeczytany 4055 razy)

Offline JarekO

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Wiadomości: 2271
  • Centrum dowodzenia
    • Zobacz profil
    • Domidrewno.pl
Regulamin Forum DiD - 24.05.2018
« dnia: Maj 24, 2018, 10:18:47 am »
Regulamin Forum Domidrewno

I. Wstęp

1. Forum to miejsce przygotowane specjalnie dla Użytkowników portalu Domidrewno.pl, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji, dzieleniu się doświadczeniami na zagadnienia tematycznie związane z portalem Domidrewno.pl. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem: https://forum.domidrewno.pl. Natomiast Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Forumowiczów w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) Serwis - forum tematyczne znajdujące się pod adresem: https://forum.domidrewno.pl/
b) Operator - Właściciel Forum: Jarosław Ostaszewski Studio Design REGON 251638343, NIP 6911810971, e-mail: info@domidrewno.pl, siedziba: Lisew 1b, 63-210 Żerków (w funkcji administratora danych) oraz Administrator Społeczności Forum Jarosław Ostaszewski (w funkcji podmiotu przetwarzającego dane na mocy umowy o powierzeniu)
c) Forumowicz- użytkownik korzystający z Serwisu,
d) Uprzywilejowany Forumowicz  - Moderator
e) Chat - chat znajdujący się na Forum pod adresem https://forum.domidrewno.pl

II. Zasady korzystania z Serwisu i Chatu

1. Wypowiadając się w Serwisie lub na Chacie, Forumowicz zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
a) krok pierwszy (po rejestracji) to wpis w dziale http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/.
b) nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem,
c) nie wolno obrażać innych Forumowiczów i umieszczać treści uznanych za obraźliwe,
d) nie wolno używać słów, zwrotów uznanych za wylgarne,
e) nie wolno promować nielegalnego oprogramowania,
f) nie wolno spamować,
g) nie wolno umieszczać linków prowadzących do spamu, reklam czy wirusów, również w formie linków do pobrania pliku lub kodu, którego wykonanie jest szkodliwe dla funkcjonowania systemu operacyjnego bądź komputera,
h) nie wolno bezzasadnie pisać wielkimi literami lub stosować innych zbędnych wyróżnień - w tym nadużywać różnych wielkości czcionek, kolorów i stylów,
i) należy unikać błędów językowych i dbać o poprawność, klarowność oraz sens wypowiedzi,
j) należy do każdego rozmówcy odnosić się z szacunkiem, bez okazywania innym wyższości i bez zbędnej arogancji,
k) nie wolno umieszczać reklam w podpisie,

2. Zakładając wątek Forumowicz zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
a) należy sprawdzić przy użyciu wyszukiwarki czy podobny lub identyczny wątek już nie istnieje,
b) temat wątku powinien zwięźle i dokładnie określać problem lub temat,
c) należy wybrać odpowiedni dział, do której pasuje opisywany temat,

3. Udzielając odpowiedzi w wątku lub pisząc komentarz do odpowiedzi, Forumowicz zobowiązany jest:
a) trzymania się tematu wątka (nie offtop'owania)
b) Jeżeli odpowiadamy na ostatni post w wątku to nie cytujemy go wcale, a cytując czyjąś wypowiedź ograniczamy się do jak najmniejszego jej fragmentu.
c) Opcja edycji własnego wpisu jest aktywna TYLKO przez 10 minut od momentu wysłania wpisu. Późniejsza edycja nie jest możliwa.

4. Serwis umożliwia korzystanie z systemu prywatnych wiadomości.
a) System prywatnych wiadomości działa w taki sposób, że dwójka Forumowiczów może za jego pośrednictwem prowadzić komunikację niewidoczną dla pozostałych Forumowiczów.
b) Forumowicze korzystający z systemu prywatnych wiadomości rozumieją oraz akceptują, że prywatne wiadomości pozostają widoczne dla Operatora i w uzasadnionych przypadkach (w razie ryzyka wystąpienia nadużyć) mogą zostać poddane kontroli.
c) Forumowicze zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Serwisu oraz powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego również w ramach systemu prywatnych wiadomości.
d) Operator może przeprowadzić kontrolę przestrzegania zasad Serwisu w systemie prywatnych wiadomości w razie ryzyka nadużyć (zwłaszcza rozsiewania spamu) lub na wniosek samego Forumowicza.

III. Konto
1. Założenie konta oraz użytkowanie Serwisu jest w pełni darmowe.
2. W celu usunięcia konta należy wysłać prywatną wiadomość do Administratora, np. o treści: "Proszę o usunięcie konta". Po usunięciu konta jego przywrócenie jest niemożliwe.
3. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem napisanych w Serwisie postów.
4. Zmiana nazwy użytkownika możliwa jest okazyjnie lub w uzasadnionych przypadkach. Można jej dokonać poprzez kontakt z Administratorem przez prywatną wiadomość.
5. Zabronione jest posiadanie multikont.

IV. Uprawnienia Operatora i Uprzywilejowanych Forumowiczów
1. Operator i Uprzywilejowani Forumowicze działają na rzecz utrzymania porządku w Serwisie. W tym celu posiadają podwyższone uprawnienia w stosunku do uprawnień Forumowicza. Operator i Uprzywilejowani Forumowicze mają obowiązek próby nawiązania dialogu przy podjęciu działań.
2. Operator Serwisu lub Uprzywilejowany Forumowicz może edytować lub usuwać wybrane wątki, odpowiedzi lub komentarze jeśli uzna, że naruszają one niniejszy Regulamin lub ogólne zasady społeczne. Nie wymaga to uzasadnień ani wyjaśnień.
3. Operator Serwisu bądź Uprzywilejowany Forumowicz może zablokować konto lub adres IP Forumowicza jeśli uzna, że jego postępowanie narusza niniejszy Regulamin. Zablokowanie może nastąpić na określony czas lub na zawsze i nie wymaga uzasadnień ani wyjaśnień.
4. Uprawnienia poszczególnych rang Uprzywilejowanych Forumowiczów:
a) Moderator - Może edytować, pokazywać i ukrywać dowolne treści, zamykać i otwierać pytania, przeglądać i uchylać zgłoszenia, blokować konta Forumowiczów, blokować adresy IP. Ranga nadawana przez Administratora Społeczności Forum.
b) Administrator Społeczności Forum - Posiada najwyższe, pełne uprawnienia, jest jednocześnie Operatorem serwisu (jak i podmiotem przetwarzającym dane osobowe na mocy umowy o powierzeniu - patrz Polityka Prywatności).

V. Odpowiedzialność
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Forumowicza, powstałe na skutek korzystania z Serwisu lub Chatu.
2. Operator dokłada nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Forumowiczom, jednak nie może zagwarantować, że takowe nigdy nie powstaną.
3. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez kogoś w Serwisie treści niepoprawnych merytorycznie, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.
4. Operator nie odpowiada za treść dostarczonych przez Forumowiczów porad.

VI. Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Rejestracja w Serwisie i późniejsze jego użytkowanie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. W przypadku nieakceptowania Regulaminu bądź Polityki Prywatności należy nie zakładać konta lub natychmiast poprosić o jego usunięcie (patrz sekcja III niniejszego regulaminu).
3. Sugestie oraz błędy dotyczące działania Serwisu lub Chatu należy zgłaszać w dziale "Problemy techniczne forum Domidrewno".
----------------------------------------
Pozdrawiam
Jarek