Luty 26, 2020, 15:08:56 pm

Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Lirorobert dnia Styczeń 27, 2019, 21:17:05 pm »
Ja nie widzę problemu.
O jaki przepis chodzi?
22
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mondo12 dnia Styczeń 27, 2019, 18:16:41 pm »
Ma ktoś jakiś pomysł jak obejść ten przepis? W uchwale rady gminy jest napisane, że mogę świadczyć usługi do 150m2 czy taka stolarka przeszła by, jak robienie schodów na zlecenie?
23
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mondo12 dnia Styczeń 27, 2019, 07:59:17 am »
W uchwale rady gminy znalazłem coś takiego :
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej („MN”, „MN1”) przeznacza się dla:
1) zabudowy jednorodzinnej,
2) budynków gospodarczych, garaży,
3) zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury,
4) komunikacji kołowej i pieszej (dojazdy, zjazdy, dojścia, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, parkingi
do 8 stanowisk),
5) niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz warunki
i standardy kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się uzupełnienie funkcji mieszkaniowej o funkcję usługową z zakresu usług publicznych lub
komercyjnych, w formie budynku mieszkalno-usługowego lub w odrębnym budynku usługowym, przy
zachowaniu warunku, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekracza 50% powierzchni
użytkowej funkcji mieszkaniowej w granicach działki budowlanej,
2) dopuszcza się wyłącznie takie rodzaje przedsięwzięć, które nie powodują przekroczenia standardów
środowiska przewidzianych przepisami prawa dla kategorii terenów mieszkaniowych,
3) dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,
4) w terenach „MN1” dopuszcza się ponadto lokalizację nowej zabudowy zagrodowej,
5) budynki mieszkalne jednorodzinne powinny być lokalizowane w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym
(z wykluczeniem układu szeregowego),
6) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,7,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,35,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 50%,
7) powierzchnia zabudowy nowo lokalizowanego budynku usługowego nie może być większa niż 150 m2
,
8) długość rzutu budynku nie może być większa niż 25 metrów,

24
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mondo12 dnia Styczeń 27, 2019, 07:23:01 am »
Wyrejestrowana
25
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Lirorobert dnia Styczeń 26, 2019, 21:29:09 pm »
A zawieszona była czy jest kontynuacja?
26
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mondo12 dnia Styczeń 26, 2019, 19:44:26 pm »
Tak, warsztat był w tym samym miejscu co jest nadal i w nim była działalność.
27
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Lirorobert dnia Styczeń 26, 2019, 19:34:00 pm »
A warsztat byl w tym terenie?
28
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mondo12 dnia Styczeń 26, 2019, 19:27:57 pm »
Jak wyżej napisałem tj. MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne.
(Mieszkaniowa i usługowa byłaby MNU1)
29
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Odp: Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Lirorobert dnia Styczeń 26, 2019, 19:00:32 pm »
Najpierw dokladnie przeczytaj w planie co MN1 oznacza.
Mieszkaniowa czy mieszaniowa i usługowa.
30
Bezpieczeństwo i higiena pracy / Plan zagospodarowania przestrzennego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez mondo12 dnia Styczeń 26, 2019, 18:46:57 pm »
Witam, chciałbym założyć zakład stolarski oraz tartak mam maszyny po ojcu i budynek w którym była stolarnia. Tata prowadził działalność gospodarcza 10 lat temu. W 2017 roku w mojej wsi zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN1. Czy mogę założyć firmę w takim rejonie? Czy ewentualnie można jakoś obejść przepisy?
Pozdrawiam
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10